Suché podkladní konstrukce

Podkladní konstrukce jsou používány v místech, kde je problém se zatížením stropu, případně kde se nahrazují původní podlahové konstrukce s dřevěnými podlahami. Pomocí těchto konstrukcí je také možné zaizolovat veškeré prostupy a dutiny v podlaze, aby byl zamezen možný únik Liaporu frakce 1-4, popřípadě písku u malých tlouštěk podsypu. V případě pokládky na beton je pokládána folie kvůli zamezení vnikání zbytkové vlhkosti do skladby. Cílem těchto konstrukcí je umožnit použití podlahy v problematických místech stropů vzhledem k jejich zatížení, ale zároveň zachovat vlastnosti podlahy (tepelné a akustické vlastnosti – až 63 dB). Tyto odlehčené konstrukce jsou nyní vhodné pro rekonstrukce starších budov. V současnosti jsou konstrukce psané standardně do projektů jako typové řešení. S architekty spolupracujeme jako externí poradci v oblasti podkladních konstrukcí.

Bližší informace o jednotlivých typech podkladních konstrukcí naleznete v souborech ke stažení níže.

Příprava podkladů

Pečlivá příprava podkladu je klíčová jak pro lokální opravy, tak pro celoplošné renovace. U hlubokých sanací je nutné vyřezání a vybourání poškozených míst. V případě menšího rozsahu poškození zvolíme broušení, tryskání ocelovou drtí nebo vodním paprskem. U případných prasklin posoudíme příčinu jejich vzniku, kterou odstraníme. Aktivní trhliny ošetříme proti jejich rozšiřování a vyplníme trvale pružným tmelem. Pokud je použití tmele nežádoucí, sešijí se praskliny ocelovými sponami a poté se ošetří prolitím a stěrkováním povrchu pryskyřicí.

Uvažuje-li se o sanacích celoplošných, nejčastěji z důvodu opotřebované finální nášlapné vrstvy podlahy je nutné nejprve prozkoumat stav podkladu a zjistit, zda je dostatečně pevný. Následně dojde k lokálním opravám, celkové přípravě podkladu a samotné realizaci sanace. V případě potřeby totální sanace podlahy se buď odstraní původní betonová deska, která se nahradí novou nosnou deskou nebo nadbetonávkou na původní podlahovou desku. Současně zabezpečíme izolaci proti radonu a spodní vlhkosti.