Suché podkladní konstrukce

Podkladní konstrukce jsou používány v místech, kde je problém se zatížením stropu, případně kde se nahrazují původní podlahové konstrukce s dřevěnými podlahami. Pomocí těchto konstrukcí je také možné zaizolovat veškeré prostupy a dutiny v podlaze, aby byl zamezen možný únik Liaporu frakce 1-4, popřípadě písku u malých tlouštěk podsypu. V případě pokládky na beton je pokládána folie kvůli zamezení vnikání zbytkové vlhkosti do skladby. Cílem těchto konstrukcí je umožnit použití podlahy v problematických místech stropů vzhledem k jejich zatížení, ale zároveň zachovat vlastnosti podlahy (tepelné a akustické vlastnosti – až 63 dB). Tyto odlehčené konstrukce jsou nyní vhodné pro rekonstrukce starších budov. V současnosti jsou konstrukce psané standardně do projektů jako typové řešení. S architekty spolupracujeme jako externí poradci v oblasti podkladních konstrukcí.