Sanace a příprava podkladů

Pečlivá příprava podkladu je klíčová jak pro lokální opravy, tak pro celoplošné renovace. U hlubokých sanací je nutné vyřezání a vybourání poškozených míst. V případě menšího rozsahu poškození zvolíme broušení, tryskání ocelovou drtí nebo vodním paprskem. U případných prasklin posoudíme příčinu jejich vzniku, kterou odstraníme. Aktivní trhliny ošetříme proti jejich rozšiřování a vyplníme trvale pružným tmelem. Pokud je použití tmele nežádoucí, sešijí se praskliny ocelovými sponami a poté se ošetří prolitím a stěrkováním povrchu pryskyřicí.

Uvažuje-li se o sanacích celoplošných, nejčastěji z důvodu opotřebované finální nášlapné vrstvy podlahy je nutné nejprve prozkoumat stav podkladu a zjistit, zda je dostatečně pevný. Následně dojde k lokálním opravám, celkové přípravě podkladu a samotné realizaci sanace. V případě potřeby totální sanace podlahy se buď odstraní původní betonová deska, která se nahradí novou nosnou deskou nebo nadbetonávkou na původní podlahovou desku. Současně zabezpečíme izolaci proti radonu a spodní vlhkosti.