katalogy
poptavka

Je lepší při nerovnostech podkladu použít na vyrovnání větší množství lepidla, nebo stěrkovací hmotu?

ODPOVĚĎ: Z dlouholeté praxe doporučujeme použít stěrkovací hmotu, ale musíte dodržet následující zásady. U dřevěných podlah je podklad vystaven obrovským tlakům, které vznikají při bobtnání nebo sesychání vrchní vrstvy prkna při změně vlhkosti. Proto pevnost stěrky by měla být větší než pevnost lepidla a musí být zajištěno dokonalé spojení betonové mazaniny a stěrky vhodným penetračním nátěrem.

Při vyrovnání podkladu pouze lepidlem je potřeba si uvědomit, že lepidlo má při větší vrstvě horší vlastnosti po vytvrdnutí než stěrkovací hmota, déle vysychá a výpary mohou způsobit závažné vady v povrchové úpravě dřevěného prkna.

Lze realizovat pokládku dřevěné podlahy na podlahovém vytápění?

ODPOVĚĎ: Tuto variantu lze samozřejmě realizovat, ale musí se dodržet všechna předepsaná kriteria:

 • podlahové topení musí být projektováno na konkrétní tloušťku dřeva
 • plochy, které nejsou rovnoměrně vytápěny podlahovým topením, musí být odděleny dilatační spárou
 • před nalepením musí být proveden předepsaný topný režim, nejdříve však za měsíc po zabetonování
 • náběh topení, zejména při zahájení topné sezóny, musí být pozvolný s ohledem na dřevo

Co je to fáze?

ODPOVĚĎ: Fáze, jinak také „V“ drážka neboli zkosená hrana je jemné zaoblení podélných i příčných hran prken, které zvýrazní každý kus prkna a eliminuje případné nepravidelné optické rýsování spár.

Je lepší povrchová úprava olejem nebo lakem?

Naše společnost používá pro povrchové úpravy produkty OSMO – tvrdé voskové oleje, které v jednom výrobku jedinečným způsobem spojují výhody přírodních olejů a vosků. Povrch je po aplikaci tvrdého voskového oleje nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a příjemný na dotyk.

TRADIČNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE LAKY A NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI VODY NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA BÁZI OLEJE A VOSKU
system-olej

 • chrání dřevo zevnitř
 • nevytváří film
 • netvoří žádné ochranné povrchy
system-voda

 • chrání dřevo z vnějšku
 • vytváří film
 • vytvoří silnou vrstvu
system-osmo

 • chrání dřevo zevnitř i z vnějšku
 • nevytváří film
 • vytvoří ochranný povrch
VÝHODY BÁZE OLEJE

 • nátěr pronikne do dřeva
 • oživí dřevo
 • lze ho jednoduše a částečně renovovat
 • neodprýskává, nepraská a neodlupuje se
VÝHODY BÁZE VODY

 • nátěr je na povrchu dřeva
 • dobrá odolnost vůči kapalinám
 • ochrana před oděrem
 • snadná údržba
VÝHODY BÁZE OLEJE A VOSKU

 • olej pronikne do dřeva a vosk tvoří ochranný voskový povrch s otevřenými póry
 • oživí dřevo
 • lze ho jednoduše a částečně renovovat
 • neodprýskává, nepraská a neodlupuje se
 • dobrá odolnost vůči kapalinám
NEVÝHODY BÁZE OLEJE

 • špatná odolnost vůči kapalinám
 • náročná údržba

Kvůli nízké odolnosti vůči kapalinám mohou rychle vzniknout nepěkné skvrny od vody.

NEVÝHODY BÁZE VODY

 • renovace je možná pouze po předchozím obroušení
 • povrch nelze částečně renovovat
 • nátěr odprýskává, praská a odlupuje se

K renovaci podlahy musí být lakovaný povrch nejdříve obroušen.

JEDEN PRODUKT, VŠECHNY VÝHODY JSOU SJEDNOCENÉ
Dokonalý povrch, snadná renovace, dobrá odolnost proti kapalinám.

Konečný výběr povrchové úpravy však necháváme na zákazníkovi a na prostorách, do kterých svoji novou dřevěnou podlahu chce dát.

Jaké jsou příčiny vzniku spár a jak zabránit jejich vzniku?

ODPOVĚĎ: Vznik spár ve dřevě je problém, který řešily již generace před námi. V době topné sezóny se klimatické podmínky často mění, relativní vlhkost v té době v místnosti je 25 – 45 % místnosti a výkyvy tepla a zimy mají za následek, že dřevo „pracuje“ – to znamená, že bobtná a smršťuje se.

Při méně než 50% relativní vlhkosti vzduchu vznikají mezi parketami spáry. Vznik spár lze omezit použitím zvlhčovačů vzduchu. Ty by měly být dimenzovány tak, aby relativní vlhkost vzduchu v místnosti neklesla pod 50 %.

Dřevu nevadí stálá větší či menší vlhkost, ale největší zdroj problémů jsou její výkyvy. Odtud platí, že změna relativní vlhkosti prostředí by neměla být v žádném případě větší než 30 %. To je třeba si uvědomit, když se rozhodujete, kam si vlastně dřevěnou podlahu chcete pořídit. Pokud je to do novostaveb či do prostor se zvýšenou vlhkostí (chalupy, chaty…) V takovém případě je velmi důležité, aby se materiál před samotnou pokládkou zaklimatizoval, aby se sžil s prostředím, do kterého ho budete pokládat. Pak by neměly být žádné problémy s deformací dřevěné podlahy.

Poslední radou je, poraďte se před pokládkou dřevěné podlahy s naší společností. Máme v tom dlouholeté zkušenosti a rádi Vám poradíme, jaký typ, povrchovou úpravu atd… si do Vašeho bytu, domu dát. A věříme, že budete maximálně spokojeni nejen s naší realizací pokládky, ale v neposlední řadě i s maximálním využitím jedinečného přírodního materiálu – dřeva na podlaze.