Tradiční bilance časopisu DOMO na téma „Rok 2015 a výroba dřevěných podlahovin v České republice“.

Přibližte prosím krátce tradici vaší výroby a jak se firma rozvíjela v posledních deseti letech. Co se v té době událo pro vás nejvýznamnějšího?

Od roku 1993 do roku 2014 se společnost TOR-IN zabývala převážně realizací zakázek a výrobou dřevěných podlah EXTORI pro tyto zakázky. Zaměřujeme se na výrobu a dodávku dřevěných podlah a podkladních konstrukcí do historických budov. V roce 2014 jsme se díky vysokému zájmu o podlahy vyráběné naší společností rozhodli firmu rozdělit na dvě samostatné divize, a to realizaci zakázek a výrobu dřevěných podlah. Divize realizace zakázek se bude dále věnovat stávající činnosti a divize výroby se bude věnovat výrobě dřevěných podlah EXTORI a následnému prodeji formou přímého prodeje a distribuční sítě. Od roku 2006 firma sídlí ve vlastním areálu ve Vysoké Peci u Příbrami, který prochází v posledních letech kompletní rekonstrukcí.

Jak vidíte rok 2015 z pohledu výrobců dřevěných podlahovin? Jak se dařilo konkrétně vám, jaká byla výroba, co se vám povedlo?

Obchod s dřevěnými podlahami je dlouhodobě konstantní, bez větších výkyvů. Jelikož jsme malá firma, je objem obchodu spíše závislý na jednorázových projektech. V roce 2015 jsme se zaměřili na rozšíření kapacity výroby a zkvalitnění našich výrobků. V průběhu roku jsme zprovoznili novou výrobní linku, a tím několikanásobně zvýšili kapacitu výroby. Objem výroby bude za rok 2015 vyšší oproti loňskému roku přibližně o 30 %. V roce 2015 se nám podařilo prosadit se s našimi produkty i na zahraničních trzích a z velké části nasmlouvat odbyt pro rok 2016.

Sledujete trendy v dřevěných podlahovinách? Kde se inspirujete? S čím jste přišli v roce 2015? Co nového chystáte pro rok 2016?

Trendy v dřevěných podlahách výrazně nesledujeme, jdeme vlastní cestou. Naší inspirací jsou historické budovy a práce někdejších truhlářů. Klademe důraz na vzhled, povrchovou úpravu a především řemeslné opracování podlahy. Každý zákazník má podle vlastních požadavků možnost upřesnit barvu, sytost odstínu a strukturu povrchu. Pro rok 2016 připravujeme mnoho novinek, od nové barevné řady přes rozšíření nabídky postaršených povrchů až po nové typy schodových stupňů i obvodových lišt. Plánujeme se zaměřit také na krytiny na podlahové vytápění a dřevěné podlahy do dřevostaveb.

DOMO 2016
DOMO 2016